Menu

A A A  | ☾ 

Duchovné spisy

Apoštolskí Otcovia – spisy

 – Didaché – Učenie dvanástich apoštolov národom (cca. 100)

Atanáz Alexandrijský, zvaný Veľký [SVÄTÝ] [DOKTOR]

 – Život sv. Antona

Gregor Naziánzsky, zvaný Teológ [SVÄTÝ] [DOKTOR]

 – Εις τὸ ἄγιον Πάσχα (Redakcia z dvoch paschálnych homílií – Oratio 1 a Oratio 45)

 – Homília 1.

 – Homília 38.

Lev Veľký, pápež (r. 395-461) [SVÄTÝ] [DOKTOR]

 – List 28., známy ako „Tomus ad Flavianum“

Origenes

 – List Gregorovi Thaumaturgovi

Teodor Studita [SVÄTÝ]

 – Poučenia z Pôstnej triódy

 – Poučenie na Nedeľu o márnotratnom synovi
 – Poučenie na Mäsopôstnu nedeľu

 – Poučenie na stredu Syropôstného týždňa
 – Poučenie na stredu 1. týždňa Veľkého pôstu

Vasiľ Hopko [BLAHOSLAVENÝ]

 – Gréckokatolícka cirkev