Menu

A A A  | ☾ 

01. APRÍL

1. APRÍL

Naša prepodobná matka Mária Egyptská.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Naša prepodobná matka Mária Egyptská

Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „Bohom milovaná“. Jednou z mála historicky overených správ o svätej Márii Egyptskej pochádza od Cyrila zo Skythopolisu (+524). V jeho životopise o svätom Kyriakovi, píše o existencii pustovníčky Márie z Palestíny, ku hrobu ktorej v 6. storočí prichádzali mnohí pútnici. Toto rozprávanie potom obohatil životopis, ktorý, zrejme neprávom, pripísali Sofróniovi z Jeruzalema. Neskoršia byzantská hagiografia použila tento rozšírený životopis a doplnila ho ďalšími údajmi. V životopise obohatenom legendou sa, okrem iného, nachádza aj časť životopisu svätého Pavla Pustovníka, ktorého autorom je Hieronym. Legenda opisuje Máriu Egyptskú ako rodáčku z Alexandrie, ktorá rada zvádzala mužov. Keď sa pridala k pútnikom, ktorí smerovali do Jeruzalema, zažila obrátenie. Robila pokánie za svoje predchádzajúce výstrednosti tak, že žila 47 rokov ako pustovníčka v púšti východne od Jordánu. Keď sa jej rozpadli šaty, za odev jej slúžili vlasy. Po smrti ju pochoval lev a anjeli sprevádzali jej dušu do neba. Jej kult sa vďaka pútnikom rýchlo rozšíril do celého sveta. Ako miesta kultu Márie Egyptskej môžeme spomenúť Rím, Neapol, Kremonu a Mníchov. Časti jej legendou obohateného životopisu sa stali obľúbeným námetom v umení.

Pridaj komentár