Menu

A A A  | ☾ 

01. JÚL

1. JÚL

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod; Kozma znamená „ozdobený“ a Damián „krotiteľ“. O živote patrónov lekárov a lekárnikov chýbajú historicky overené správy. Kým Teodóz Archidiakon označuje ako miesto ich mučeníctva sýrsky Kyros, početné grécke, latinské a sýrske verzie opisu ich života predstavujú Kozmu a Damiána ako dvojčatá a lekárov v cilícijskom meste Aigai. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána ich mučil prefekt Lysias a po zázračnom oslobodení ich sťal. Úcta k dnešným svätcom bola na východe rozšírená už začiatkom 5. storočia. Táto úcta dokazuje historický základ legendy a vyvracia pokus o kresťanskú adaptáciu pohanských dioskurov. Im zasvätené chrámy vybudoval patriarcha Proklos v Konštantínopole a byzantský cisár Justinián I. v Kyrose a Pamfýlii. V 6. storočí došlo k rozšíreniu kultu aj na západe. Pápež Symachus im v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore zasvätil jednu kaplnku. Oboch prijali do Gelasiánovho Sakramentára a do kánona rímskej omše. V stredoveku im na západe prisúdili arabský pôvod vzhľadom na vtedajší vysoký rešpekt pred arabskou medicínou. Zároveň sa ich kult rozšíril najmä v zväze nemeckých obchodných miest, kde často dochádzalo k epidémiám. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián sa na ikonách zobrazujú s receptom (liekopisom), patelou a lekárskymi nástrojmi.

Tropár, 8. hlas: Svätí divotvorcovia Kozma i Damián, * uzdravte naše choroby. * Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.
Kondák, 2. hlas: Preslávni lekári a divotvorcovia, * dostali ste dar uzdravovať * a nešťastným pomáhať. * Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili * a ľuďom zdravie vracali.