Menu

A A A  | ☾ 

01. NOVEMBER

1. NOVEMBER

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Gréckokatolícka cirkev nám na začiatku novembra pripomína svätých divotvorcov a nezištníkov Kozmu a Damiána. Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod: Kosma znamená „ozdobený“ a Damián znamená „krotiteľ“. O ich živote chýbajú historicky overené správy. Kým Teodóz Archidiakon označuje ako miesto ich mučeníctva sýrsky Kyros, početné grécke, latinské a sýrske verzie opisu ich života označujú Kozmu a Damiána ako dvojčatá a lekárov v cilicíjskom meste Aigai. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána ich mučil prefekt Lysias a po zázračnom oslobodení ich sťal. V stredoveku im prisúdili arabský pôvod vzhľadom na vtedajší vysoký rešpekt pred arabskou medicínou. Úcta k dnešným svätcom bola na východe rozšírená už začiatkom 5. storočia. To dokazuje  historický základ legendy a vyvracia pokus o kresťanskú adaptáciu pohanských dioskurov. Im zasvätené chrámy vybudoval patriarcha Proklos v Konštantínopole a byzantský cisár Justinián I. v Kyrose a Pamfýlii. Zároveň sa zaradili medzi najuctievanejších nezištníkov. V šiestom storočí došlo k rozšíreniu kultu aj na západe. Pápež Symachus im v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore zasvätil jednu kaplnku. Oboch prijali do Gelasiánovho Sakramentára a do kánona rímskej omše.  V stredoveku došlo k výraznému rozšíreniu kultu, najmä v zväze nemeckých obchodných miest, kde často dochádzalo k epidémiám. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián sú patrónmi chorých, lekárov, lekárnikov a lekárskych fakúlt. Na ikonách sa zobrazujú s receptom (liekopisom), patelou a lekárskymi nástrojmi.

Tropár, 8. hlas: Svjatíji bezsrébrenicy i čudotvórcy, Kosmó i Damijáne, positíte némošči náša: túne prijáste, túne dadíte nám.

Tropár, 8. hlas: Svätí divotvorcovia Kozma a Damián, uzdravte naše choroby. Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Tvérdyja: Blahodáť priímše iscilénij, prostirájete zdrávije súščym v núždach, vráčeve, čudotvórcy preslávniji: no vášim posiščénijem rátnikov dérzosti nizložíte, mír isciľájušče čudesý.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Tvérdyja: Preslávni lekári a divotvorcovia, dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili a ľuďom zdravie vracali.Hore srdcia