Menu

A A A  | ☾ 

02. DECEMBER

2. DECEMBER

Svätý prorok Habakuk.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý prorok Habakuk

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „voňavá kvetina“. Podľa úvodu prorockej knihy Habakuk bol dnešný svätec prorokom a jej autorom. Habakuk patrí do skupiny malých prorokov. Skôr sa mylne považoval za speváka v chráme. V súčasnosti sa zastáva názor, že pôsobil ako kultový prorok. Poslanie Habakuka sa týkalo Júdu v čase hrozby zo strany Asýrčanov a Babylončanov na konci 7. storočia. Obsah knihy tvoria tri časti. Prvú tvorí žaloba na bezprávie v Júdskej krajine a ohlásenie súdu skrze Chaldejcov. Prostrednú časť tvorí päť výrokov „Beda“ proti Chaldejcom a napokon kniha končí Habakukovou modlitbou k Bohu ako záchrancovi. Posolstvo knihy potvrdzuje konečné víťazstvo práva a spravodlivosti nad každým násilím a zločinom. Boh definitívne zachraňuje svoj verný ľud tým, že zničí jeho nepriateľov. Boh prináša konečné víťazstvo pravdy a spravodlivosti.

Svätá mučenica Myrope

Jej meno má grécky pôvod a znamená „darkyňa myra“. Ako už napovedá význam mena dnešnej svätice, Myrope, zbierala sväté myro, tekutinu príjemnej vône, ktorá vytekala z tiel apoštolov a mučeníkov, a s jej pomocou uzdravovala chorých. Za cisára Décia trpela na ostrove Chios. Prefekt Numerianus ju vydal na mučenie, počas ktorého zomrela. Stalo sa tak v roku 251.

TROPÁR A KONDÁK