Menu

A A A  | ☾ 

02. JANUÁR

2. JANUÁR

Obdobie pred sviatkom Osvietenia – Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista.
Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Obdobie pred sviatkom Osvietenia – Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista 


Tropár, 4. hlas: Pripravuj sa, Zabulon, a okrášli sa, Neftali. * Zastav sa, rieka Jordán, * radostne prijmi Vládcu. * Prišiel k tebe, aby sa dal pokrstiť. * Veseľ sa, Adam, i ty, pramatka Eva. * Neskrývajte sa ako v raji, * lebo ten, čo vás našiel hriechom obnažených, * zjavil sa, aby vás priodel prvotným rúchom. ** Kristus prišiel, aby všetkých obnovil.
Kondák, 4. hlas: Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a k Jánovi volá: * „Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel spasiť Adama, prvého človeka.“

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

Jeho meno pochádza z latinčiny a znamená „lesný muž“. Ako píše životopisná legenda, Silvester je vyznávač z čias Diokleciánovho prenasledovania, o čom svedčia aj ďalšie indície. V roku 314 sa Silvester stal nástupcom svätého Melchiada na rímskom biskupskom stolci. Nezúčastnil sa synody v Arles, no o jej záveroch sa dozvedel vďaka úctivému listu, ktorý mu zaslali účastníci. Na koncile v Nicei ho v roku 325 zastupovali dvaja presbyteri. Silvester nemal rozhodujúci vplyv pri vytváraní primátu rímskeho biskupa. Až od 5. storočia legenda nesprávne spájala Silvestra s obrátením a krstom Konštantína Veľkého. Príbeh legendy použil falšovateľ takzvaného „Konštantínovho darovania“, listiny, ktorá mala zaručovať pápežom nadvládu nad Rímom a celou Západorímskou ríšou. Takisto falošná je aj listina „Constitutum Silvestri“ o právach a povinnostiach klerikov. Svätý Silverster, rímsky pápež zomrel v roku 335. Pochovali ho v katakombách svätej Priscilly, nad ktorými ešte za života vybudoval chrám. V polovici 8. storočia preniesli jeho pozostatky do dnešného chrámu San Silvestro v Ríme. Najstarší zachovaný obraz svätého Silvestra je mozaika v budove z 3. storočia. Zobrazuje postupný prechod z jednoduchej liturgickej spomienky jeho pochovania do kultickej úcty svätca. Úcta k svätému Silvestrovi sa rozšírila do celej kresťanskej Európy už v 5. storočí.

Pridaj komentár