Menu

A A A  | ☾ 

02. JÚL

2. JÚL

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

Cisárovna Aelia Pulcheria vybudovala v roku 452 kaplnku pri blachernskom paláci v Konštantínopole, aby tam uložila rúcho a šatky Presvätej Bohorodičky. Tie podľa tradície našli po zosnutí Bohorodičky v prázdnom hrobe. Keď kaplnku dokončili, rúcha vraj uložili 2. júla. Cisár Lev I. vybudoval v roku 473 nový chrám v blízkosti kaplnky, ktorú zriadila Pulchéria. Chrám dostal meno svätej Márie Blachernskej. Od konca 5. storočia sa v chráme uchovával aj Máriin dlhý modrý závoj Maphorion. Popri chráme Hagie Sofie sa Blachenský chrám stal druhým najdôležitejším v meste. V jeho okolí vznikol v 11. storočí Blachernský palác – hlavná rezidencia byzantského cisára. Dôležitosť dnešnému sviatku pridávajú aj dve historické udalosti, ktoré sa odohrali 2. júla. Odvrátenie útoku staroruských kmeňov na Konštantínopol v roku 860 a Tatárov na Moskvu v roku 1451.

Tropár, 8. hlas: Panenská Bohorodička, * ochrankyňa ľudského pokolenia, * darovala si svojmu mestu rúcho i svoj pás, * aby mu boli pevnou hradbou. * Ty si Krista porodila * a trvalé panenstvo si zachovala. * Skrze teba obnovil Boh prírodu. * Preto ťa vrúcne prosíme, * udeľ mier svojmu ľudu * a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 4. hlas: Darovala si nám posvätné rúcho, * ktorým si odievala svoje panenské telo, * aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim, * naša prečistá a milostiplná ochrankyňa. * S láskou oslavujeme dnes uloženie tvojho rúcha * a s úctou k tebe voláme: „Raduj sa, Panna, chvála kresťanov.“