Menu

A A A  | ☾ 

02. MÁJ

2. MÁJ

Náš otec svätý Atanáz Veľký.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý Atanáz Veľký

Tropár, 3. hlas: Veľkňaz a patriarcha Atanáz, * bol si stĺpom pravovernosti. * Svojou božskou náukou upevňoval si Cirkev, * lebo správne si hlásal, že Syn je jednej podstaty s Otcom. * Ctihodný otče, zahanbil si Ária, * vypros nám u Krista veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas: Upevnil si pravovernú náuku * a vyrúbal si tŕnie bludov. * Duchovnou rosou si rozmnožil semeno viery, * preto ťa oslavujeme, ctihodný otče Atanáz.