Menu

A A A  | ☾ 

02. NOVEMBER

2. NOVEMBER

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína svätých mučeníkov Akindyna, Pegasia, Aftonia, Elpidéfora a Anempodista. Ich mená sú prekladom ich perzských mien do gréčtiny. Akindyn znamená „neohrozený“, Pegasios „silný“, Aftonios „hojný“, Elpidefór „zdroj nádeje“ a Anempodist „nezlomný“. Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidefór a Anempodist spoločne s ďalšími kresťanmi zomreli mučeníckou smrťou v Perzii za kráľa Šapúra II (309-379). Traja z nich Akindyn, Pegasios a Anempodist podľa legendy odmietli obetovať modlám. Keď ich mučili, nič sa im nestalo. Kráľ vraj pre svoju krutosť stratil aj reč, ktorú na príhovor dnešných troch mučeníkov získal. No odvďačil sa im ďalším trýznením. Vraví sa, že ich vytrvalosť dokonca spôsobila, že kráľov sluha Aftonios uveril v Krista. Za to ho stihol krutý trest a poprava sťatím. Rovnako popravili aj Elpidefóra, ktorý pochádzal zo vznešeného rodu, lebo sa za troch mučeníkov prihováral. Spolu s nimi popravili aj jeho. Dnešní piati mučeníci zomreli v roku 330.

Tropár, 2. hlas: Strastotérpcy Hospódni, blažénna zemľá, napívšajasja krovmí vášimi, i svjáta selénija, priímšaja ťilesá váša: v tríznišči bo vrahá pobidíste, i Christá so derznovénijem propovídaste: tohó, jáko bláha, molíte, spastísja, mólimsja, dušám nášym.

Tropár, 2. hlas: Mučeníci Pánovi, blažená je zem, do ktorej vsiakla vaša krv a sväté sú príbytky, ktoré prijali vaše ostatky. Pri mučení ste porazili nepriateľa a Krista s odvahou vyznali. Prosíme vás, modlite sa k nemu, lebo je dobrotivý, aby spasil naše duše. 

Kondak, 2. hlas: Podoben: Tvérdyja: Blahočestívyja i Bohonósnyja múčeniki, jáko na zemlí ostávľšyja vsjá, prijál jesí v naslaždénije blahích tvojích, i upokojénije, Akindína, Pihásija, Anempodísta, s nímiže Afthónija i Jelpidifóra že, jedíne sýj preblahíj.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Tvérdyja: Chvályhodných a bohonosných mučeníkov Akindyna, Pegasa, Anempodista, Aftóna a Elpidifora prijal si, jediný Dobrotivý, za účastníkov tvojej dobroty a pokoja, lebo opustili všetko pozemské.preklad:Dominik Gromoš