Menu

A A A  | ☾ 

03. FEBRUÁR

3. FEBRUÁR

Sv. a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý a spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna

Mená dnešných svätcov majú hebrejský pôvod. Simeon znamená „počúvajúci“ a Anna „milá“. Nábožný jeruzalemský Izraelita Simeon podľa state z Lukášovho evanjelia očakával záchrancu Izraela. Bol už zrejme starcom, keď dieťa Ježiša, ktorého matka niesla do chrámu, s dojatím vítal ako Božiu spásu. Jeho matke predpovedal, že Ježišovo budúce pôsobenie bude vyvolávať pohoršenia a jej samej sa bude tiež bolestne dotýkať. Simeona sa pokúšali identifikovať s osobami, ktoré v čase Ježišovho narodenia žili v Jeruzaleme. S Gamalielovým synom Rabbanom Simeonom, avšak ten bol vtedy ešte mladíkom, a s predstaveným synedria Simeonom, Hillelovým synom a otcom Gamaliela I. Novozákonné apokryfy urobili zo Simeona kňaza, alebo veľkňaza pretože vstúpil do chrámu a vyslovil požehnanie. V 6. storočí sa relikvie svätého Simenona nachádzali v Konštantínopole. Odtiaľ sa v roku 1243 dostali do chorvátskeho Zadaru. Vzácny strieborný relikviár Francesca z Milána je v tamojšom chráme svätého Simeona dodnes cieľom mnohých pútnikov. Na príbeh Simeona nadväzuje v Lukášovom evanjeliu príbeh prorokyne Anny. Anna bola dcérou Fanuela a pochádzala z Aserovho kmeňa. Ako 14 ročná sa vydala, no po 7 rokoch sa stala vdovou. Rovnako ako Simeon, aj ona v pokročilom veku, ako 84- ročná vdova , bola svedkyňou obetovania Ježiša v chráme.

Svätý prorok Azariáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Božia pomoc“. Podľa starozákonnej Druhej knihy kroník, bol prorok Azariáš prorokom v Symbate v Júdskom kráľovstve za kráľa Asa. Azariáš bol synom Obeda a pravdepodobne bol aj kráľovým učiteľom. Keď kráľ Asa porazil etiópskeho kráľa Zara, šiel mu prorok Azariáš naproti a napomínal ho k Božej bázni a podnietil ho k tomu, aby kráľ pod trestom smrti zakázal akúkoľvek modloslužbu. Grécke miney spomínajú, že prorok umlčal čarodejnicu a vraj predpovedal židovskému národu množstvo útrap zo straty požehnania, ktoré ich postihne po smrti Krista. Prorok Azariáš zomrel v Symbate.

TROPÁR A KONDÁK


Tropár, 4. hlas: R
aduje sa dnes starec Simeon, * lebo prijal do svojho náručia dieťa, * Boha všetkých vekov, * prosí, aby bol odvolaný zo života, * lebo už videl Spasiteľa sveta.
Kondák, 4. hlas: Dnes prijal Simeon do svojich rúk Krista, * svojho Stvoriteľa a Pána, * preto vrúcne prosí, * aby bol prepustený a zbavený pút tohto života.

Pridaj komentár