Menu

A A A  | ☾ 

03. MÁJ

3. MÁJ

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.
Svätí mučeníci Timotej a Maura.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Meno Timotej má grécky pôvod a znamená „uctievajúci si Boha“. Meno Maura má latinský pôvod a znamená „černoška“.Podľa legendami opradeného životopisu, Timotej pochádzal z miesta Panapeon, neďaleko egyptského mesta Téby. Patril k duchovenstvu a zastával funkciu interpreta Svätého Písma. Maura bola jeho manželkou.Dvadsať rokov žili v spoločnom manželskom zväzku, keď ich oboch predviedli pred tébskeho guvernéra Ariana. Žiadal si, aby mu Timotej a Maura odovzdali na spálenie všetky posvätné knihy . Keď tak odmietli urobiť, vydali ich na mučenie a nakoniec ich ukrižovali. Na kríži viseli 9 až 10 dní. Timotej a Maura zomreli ako mučeníci okolo roku 286 v Tébach.