Menu

A A A  | ☾ 

03. NOVEMBER

3. NOVEMBER

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí hieromučeník Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

Gréckokatolícka cirkev nám 3. novembra pripomína svätých mučeníkov biskupa Akepsima, presbytera Jozefa a diakona Aitala. Meno Akepsimas má hebrejsko–latinský pôvod a znamená „slávny“; meno Jozef má hebrejský pôvod a znamená „Boh pridal“ a význam mena Aitalas ostáva neznámy. Biskup Akepsimas z perzského mesta Honit je spolu s ďalšími dvoma dnešnými svätcami mučeníkom z čias perzského kráľa Šapúra II (309-379). Spoločne zomreli zrejme v roku 350. Podľa legendy biskup Akepsimas mal pri mučení už 80 rokov. Ako mladíkovi, mu vraj predpovedali, že bude za svoju vieru mučený. Práve pre náboženskú politiku perzského kráľa Šapúra II., sa koncom 30-tych rokov 3. storočia začalo prenasledovanie kresťanov, ktoré pokračovalo ešte aj za jeho nástupcu, teda viac ako 50 rokov. Biskupa Akepsima zajali v roku 347, mučili ho a za neľudských podmienok väznili ďalšie tri roky. Nakoniec ho popravili mečom. O jeho pohreb sa vraj postarala dcéra arménskeho kráľa, ktorú v tej dobe tiež väznili v Perzii. Podľa byzantského hagiografa Symeona Metaphrasta, kňaz Jozef pochádzal z mesta Bethlabuba. Aj on bol už pokročilého veku, keď ho zajali. Mal 70. rokov. Spolu s ním zajali aj diakona Aitala. Ich rozsudok znel ukameňovanie v meste Arbel. Po krátkom väznení ich v rovnakom čase popravili s biskupom Akepsimasom. Ich mená sú zapísané aj v Rímskom martyrológiu spolu s ďalšími mučeníkmi, ktorých spomína 22. apríla.

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Božéstvennaja, múdre, neporóčno tajnovodíl jesí, žértva prijátna býl jesí, Bohoblažénne: Christóvu bo píl jesí čášu slávno, svjáte Akepsímo, so stradáľcy tvojími, moľásja neprestánno o vsích nás.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Bez poškvrny si iným vysvetľoval božské tajomstvá, v Bohu blažený a múdry. Veď si so slávou pil Kristovu čašu, svätý Akepsim, so svojimi spolutrpiteľmi sa neprestajne modli za všetkých nás.preklad:Dominik Gromoš

 

Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo

Tropár, 4. hlas: Jáko pľínnych svobodíteľ, i níščich zaščítiteľ, nemoščstvújuščich vráč, pobidonósče velikomúčeniče Heórhije, molí Christá Bóha, spastísja dušám nášym.

Tropár, 4. hlas: Veľkomučeník Juraj, nosiaci víťazstvo, osloboditeľ prenasledovaných, zástanca chudobných, uzdravovateľ trpiacich chorobami, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Vzbránnoj: K vozbránnomu i skóromu zastupléniju tvojemú pribíhše vírniji, mólim izbávitisja, strastotérpče Christóv, ot soblázn vrážiich vospivájuščym ťá, i vsjákich bíd, i ozloblénij, da zovém: rádujsja, múčeniče Heórhije.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Vzbránnoj: K tebe ako mocnému a rýchlemu zástancovi sa utiekame, my veriaci. A prosíme ťa, Kristov mučeník, aby boli zbavení nepriateľských klamstiev, každej biedy a núdze tí, čo ťa ospevujú. Aby sme ti mohli spievať: Raduj sa mučeník, Juraj.