Menu

A A A  | ☾ 

03. OKTÓBER

3. OKTÓBER

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.
(Svätá Terézia z Lisieux, panna).

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Dionýz Areopagita

Jeho meno má grécky pôvod a znamená zasvätený „gréckemu bohu vína a plodnosti Dionýzovi“. Dionýz bol vlastníkom Areopágu v Aténach. Ako spomínajú Skutky apoštolov, Pavol ho obrátil v Aténach na kresťanstvo (Sk 17, 34). Vtedy tam Pavol očakával svojich spoločníkov Sílasa a Timoteja. Podľa správy cirkevného historika Euzébia z Cézarey sa Dionýz stal prvým biskupom v Aténach a zrejme zomrel ako mučeník. Grécke miney uvádzajú, že ho okolo roku 95. zaživa upálili v Aténach. Okolo roku 500 pod pseudonymom dnešného svätca vydával neznámy autor, pravdepodobne zo Sýrie, spisy. Z nich sa zachovali štyri rozpravy a 11 listov adresovaných apoštolovi Jánovi a biskupom Títovi a Polykarpovi. Rozvíjaná náuka sa pohybuje okolo dvoch pólov, a to náuky o neschopnosti úplného poznania Boha, takzvanej negatívnej teológie, a od nej daného hierarchického poriadku celého bytia. Od úplne transcendentného Boha, cez čisto duchovné bytie anjelov, duchovno-telesné bytie ľudí, až po matériu. Hierarchicky usporadúva aj zbory anjelov a aj cirkevnú organizáciu. Rovnako aj duchovnú cestu k Bohu, takzvané „zbožstenie“, delí do troch stupňov: očistenie, osvietenie a zjednotenie. Pseudodionýzove spisy mali obrovský vplyv najmä na teológiu západu. Opierali sa o ne Ján Scotus, Albert Veľký, Tomáš Akvinský, majster Eckhard, Ján z Kríža a ďalší. Po zistení, že autor nebol Pavlovým učeníkom, na poli mystickej teológie sa v posledných storočiach zmenšila autorita spisov.

Tropár, 4. hlas: Naučil si sa každému dobru a triezvosti vo všetkom, * dobrým svedomím si sa dôstojne zaodel. * Načerpal si z vyvolenej nádoby nevysloviteľné bohatstvo. * Beh si dokončil, vieru si zachoval, hieromučeník Dionýz. * Pros Krista Boha, * aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas: Svojím duchom si prešiel nebeskou bránou, * ako učeník apoštola, * ktorý dosiahol tretie nebo, Dionýz. * Obohatil si sa nevýslovnou múdrosťou * a osvietil si sediacich v tme nevedomosti. * Preto voláme: Raduj sa, otec celého sveta.

Svätá Terézia z Lisieux

Tropár, 8. hlas: Tŕnia márnivosti si bola uchránená * a v karmelskú ľaliu si rozkvitla, ctihodná Terézia! * Životom si nasledovala božské dieťa. * Ako obeta milosrdnej lásky Božej * modlila si sa za celý svet a cestu k výsosti si nám ukázala, * aby sme aj my boli deťmi v Kristu. * Preto spolu s anjelmi sa teraz raduje tvoj duch.
Kondák, 2. hlas: Podľa svojho prisľúbenia * spustila si, ctihodná Terézia, na zem perly Božích štedrôt * ako dážď ružových lístkov. * Mnohých chorých uzdravuješ, duše liečiš * a kňazom dávaš duchovnú silu. * Tešíš sa z prítomnosti Matky Božej * a ustavične sa zmilúvaš nad svojimi trpiacimi bratmi. * Preto prednes dieťaťu Ježišovi našu ďakovnú pieseň, * ktorá sa vznáša z tohto slzavého údolia.