Menu

A A A  | ☾ 

04. SEPTEMBER

4. SEPTEMBER

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie.
Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Jeho meno má neznámy pôvod a význam. Babylas sa v období rokov 237 až 251 stal nástupcom Zebenna na biskupskom stolci v Antiochii. V predvečer počas Veľkonočných obradov zrejme zakázal cisárovi Filipovi Arabsovi a jeho manželke Otacilie Severe vstup do chrámu, pretože sa podieľali na smrti cisára Gordiania. Décius dal Babylasa neskôr z pomsty za pohanenie cisárskej dôstojnosti zatknúť a zavraždiť. Ján Zlatoústy potvrdzuje, že ho zaškrtili. O storočie neskôr cisár Gallus (351-354) preniesol Babylasove pozostatky na predmestie Dafnis a Julián Odpadlík vrátil v roku 362 jeho pozostatky na cintorín. Odtiaľ putovali do Baziliky svätého Babylasa na druhej strane rieky Orontes, ktorú vybudoval biskup Meletios (+381). V tomto chráme o Babylasovi rečnil Ján Zlatoústy. Aj talianske Miláno vlastnilo Babylasove pozostatky do konca 5. storočia. V stredoveku boli relikvie svätého Babylasa prevezené do Cremony v Taliansku, kde sa uctievajú dodnes.

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

Tropár, 2. hlas: Prorok Mojžiš, vystúpil si do výšav čnosti, * preto si bol hodný vidieť Božiu slávu, * prijal si tabule požehnaného zákona, * ktoré nosili v sebe napísanú milosť. * Bol si úctyhodnou pochvalou prorokov * a tajomstvom veľkej bohabojnosti.
Kondák, 2. hlas: Dnes s Mojžišom a Áronom radostne plesá zbor prorokov, * lebo koniec ich proroctiev sa na nás naplňuje. * Dnes žiari kríž, Kriste Bože, ktorým si nás spasil. * Pre ich modlitby zmiluj sa nad nami.