Menu

A A A  | ☾ 

05. AUGUST

5. AUGUST

Obdobie pred sviatkom Premenenia nášho Pána Ježiša Krista.
Svätý mučeník Eusignios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Obdobie pred sviatkom Premenenia nášho Pána Ježiša Krista


Tropár, 4. hlas: S posvätnou úctou si pripomeňme Kristovo premenenie * a oslávme prípravu na sviatok radostným spevom. * Priblížil sa deň Pánov * a on vystúpil na horu Tábor, * aby nám ukázal slávu svojho božstva. 
Kondák, 4. hlas: Kristovo premenenie * prežaruje dnes svetlom ľudské pokolenie, * ktoré radostne volá: * „Premieňa sa Kristus, náš drahý Spasiteľ.“