Menu

A A A  | ☾ 

05. JANUÁR

5. JANUÁR

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.
Prepodobná Synkletika.
Predvečer Bohozjavenia.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

V predvečer sviatku Bohozjavenia nám Gréckokatolícka cirkev pripomína svätých mučeníkov Teopempta a Teónasa. Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Teopempt znamená „Boh je veľkolepý“. Teónas znamená „Prezieravý“.Podľa životopisnej legendy, dnešní svätci zomreli v prvom roku prenasledovania za cisára Diokleciána v Nikomédii okolo roku 285. Teopempta sťali a Teónasa, ktorý sa zvykne nazývať aj Sinesios, pochovali zaživa. Práve vďaka Teopemptovi kedysi pohanský čarodej Teónas uveril v Krista, keď Teopempt nezomrel po tom, ako mu podal otrávené jedlo. Cirkevný historik kardinál Caesar Baronius podľa zoznamov biskupov dokázal, že Teopempt v Nikomédii nebol biskupom. Hlavy oboch mučeníkov ostali v Treviso a v roku 911 ich preniesli do benediktínskeho kláštora v talianskej Nonantole. Podľa svedectva z roku 930 prijal biskup Ratold z Verony pozostatky svätých mučeníkov Teopempta a Synézia, z ktorých časť uložil do svojho kláštora Radolfzell pri Bodensee. V nemeckom Radolfzelli sa dodnes uctievajú obaja svätí v tretiu júlovú nedeľu a sú taktiež patrónmi tohto miesta.

Prepodobná Synkletika

Jej meno má grécky pôvod a znamená „výnimočná“. Panna zo 4. storočia pochádzala z Alexandrie, z bohatej macedónskej rodiny. Podľa obšírneho životopisu, falošne pripisovanému Atanázovi Veľkému, sa Synkletika stala vzorom kresťanského života v pokání. Po tom, čo odmietla početné ponuky na sobáš, zložila sľub panenstva. Svoj majetok rozdala chudobným a utiahla sa so svojou slepou sestrou do samoty pred brány mesta Alexandria. Tam sa k nej pridalo a podriadilo jej duchovnému vedeniu množstvo ľudí. Svoju chorobu, rakovinu, znášala s najväčšou trpezlivosťou. Prepodobná Synkletika zomrela ako 84 ročná, okolo roku 400.

Predvečer Bohozjavenia


Tropár, 4. hlas: Keď sa vznášal Eliáš k nebesiam, * Elizeus udrel jeho plášťom vody Jordánu. * Zastavili sa a dno vyschlo. * Mal pred sebou suchú cestu. * To je predobraz krstu. * Ten nám pripravuje prechod cez búrlivé more života. * Kristus sa zjavil v Jordáne, ** aby posvätil vody.
Kondák, 4. hlas: Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a k Jánovi volá: * „Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel spasiť Adama, prvého človeka.“

Pridaj komentár