Menu

A A A  | ☾ 

05. JÚL

5. JÚL

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (prekladá sa na nasledujúci alebo iný deň).
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nesmrteľný“. Zakladateľ cenobitizmu na hore Athos sa narodil kresťanským rodičom v antickom meste Trapezus v 10. storočí. Štúdium absolvoval v Konštantínopole. Neskôr vstúpil do kláštora Michaela Maleina na vrchu Olymp v Bytínii a stal sa duchovným radcom generála a byzantského cisára Nikefora II. Fokasa (963-969). Približne v roku 958 prišiel na horu Athos. Spočiatku tam žil ako pustovník, neskôr okolo roku 961 ako predstavený kláštorného komplexu Veľká lavra, ktorého výstavbu financoval cisár Nikefor. Kláštorné pravidlo Typikon, ktoré vypracoval dnešný svätec Atanáz, je silno ovplyvnené studitmi, no badať v ňom aj vplyv reguly sv. Benedikta z Nursie. Atanázovo kláštorné zriadenie potvrdila konštitúcia cisára Jána I. Tzimiska (969-76).

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov


 
Tropár, 4. hlas: Svätí Cyril a Metod, * horliví a Bohu oddaní apoštoli, * učitelia slovanských národov, * proste nášho Vládcu, * aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov * a upevnil ich v pravej viere. * Nech dá mier svetu a spasí naše duše.
Kondák, 3. hlas: Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. * Oni nám preložili Sväté písmo * a odkryli pramene poznania Boha. * Hojne z neho dnes čerpáme * a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. * Vrúcne orodujte za naše duše, * lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.