Menu

A A A  | ☾ 

05. MÁJ

5. MÁJ

Svätá a slávna mučenica Irena.
Náš prepodobný otec Nikefor, igumen midikijského monastiera.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá mučenica Irena

Jej meno má grécky pôvod a znamená „mierumilovná“. Irena je mučenicou zo Solúna z čias vlády cisára Licínia (308-324). Mimoriadnej obľube sa tešila v metropole Východorímskej ríše, v Konštantínopole, kde sa pravdepodobne nachádzalo až päť chrámov, ktoré zasvätili dnešnej svätici. V 13. storočí preniesli jej relikvie do talianskeho mesta Lecce.

Tropár, 4. hlas: Ježiš, tvoja ovečka Irena * volá mocným hlasom: * Milujem ťa, ženích môj. * So slzami ťa hľadám. * Krstom som s tebou ukrižovaná i pochovaná. * Pre teba trpím, s tebou chcem kraľovať. * Pre teba umieram, aby som s tebou vstala z mŕtvych. * Prijmi ma ako nepoškvrnenú žertvu, * veď len z čistej lásky som sa ti obetovala. * Milostivý Bože, spas naše duše * na príhovor svojej mučenice.
Kondák, 4. hlas: Pevne si vyzbrojila svoju dušu štítom viery, blažená Irena, * a tým si zlého ducha zahanbila. * Ku Kristovi si priviedla mnohých ľudí. * Krvou sfarbený šat si nosila * a teraz sa raduješ s anjelmi v nebi.

Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ víťazstva“. Nikefor bol zakladateľom a igumenom kláštora Médikion na hore Olymp v Proponte. Jeho žiakom a nástupcom na poste igumena bol jeho žiak Nikita. Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera, zomrel v roku 814.