Menu

A A A  | ☾ 

05. NOVEMBER

5. NOVEMBER

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma​

Ich mená majú grécky pôvod. Galaktión znamená „mliečny“ a Epistéma „poznanie, veda“. Podľa legendami okrášleného životopisu, Galaktión pochádzal zo sýrskeho mesta Emesa. Bol vznešeného rodu, vzdelaný vo všetkých vedách. Ako 24-ročný sa oženil s vtedy ešte pohankou Epistémou, ktorá bola takisto zo vznešeného rodu. Epistéma sa krátko po svadbe dala pokrstiť. Po krátkom čase trvania ich manželského zväzku mala videnie, v ktorom zistila, že Boh má mimoriadnu záľubu v panenskom živote. Obaja manželia na to rozdali celý svoj majetok chudobným a opustili Emesu v spoločnosti sluhu Eutolmia. Galaktión vstúpil do kláštora na vrchu Sinaj a Epistéma vstúpila do kláštora, ktorý bol ďalej od Sinaja. Keď za cisára Décia začali prenasledovať kresťanov, Galaktióna uväznili. Keď sa o tom dopočula Epistéma, dobrovoľne sa dala zatknúť tam, kde bol už väznený jej manžel. V roku 240 ich spoločne sťali. Podľa Rímskeho martyrológia, ktoré ich spomína v dnešný deň, popravili ich v Emese.

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Múčenik Christóvych polkóm pričtóstesja, dóbri chrábrstvovavšym, svítlo podvizávšesja, Halaktijóne slávne, s čestnóju soprúžniceju, i sostradávšeju tebí Jepistímijeju. Jedínomu Bóhu neprestánno molítesja o vsích nás.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Boli ste pripočítaní k zástupom veľmi odvážnych Kristových mučeníkov, dobre sa duchovne usilujúc, slávny Galaktión s čestnou manželkou Epistémou, ktorá spolu s tebou trpela. Preto sa neprestajne prihovárajte u jediného Boha za všetkých nás.preklad:Michal Ondovčák