Menu

A A A  | ☾ 

06. AUGUST

6. AUGUST

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista


Tropár, 7. hlas: Premenil si sa na hore, Kriste Bože, * a ukázal si učeníkom svoju slávu, * nakoľko toho boli schopní. * Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo * na príhovor Bohorodičky. * Sláva tebe, darca svetla!
Kondák, 7. hlas: Premenil si sa na hore, Kriste Bože, * a učeníci videli tvoju slávu, * ako im ľudská prirodzenosť umožnila, * aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, * až budeš ukrižovaný. * A aby svetu hlásali, * že ty si skutočné svetlo Otcovo.
Prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, ktorý sa na vrchu Tábor v sláve premenil pred svojimi svätými učeníkmi a apoštolmi: