Menu

A A A  | ☾ 

06. JANUÁR

6. JANUÁR

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista


6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Bohozjavenia Pána. Augustín vo 4. storočí napísal, že sviatok Bohozjavenia pochádza z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník, pre cirkev v Egypte dosvedčuje, že tento východný sviatok má dvojitý obsah: Pánov krst a jeho telesné narodenie. Cyperský metropolita Epifanios Salamis (ca. 310–320 – 403) menuje pre dnešný sviatok motívy Narodenia, Príchodu troch mudrcov, ako aj svadby v Káne Galilejskej. Pútnička Aetheria zasa pre Jeruzalemskú cirkev uvádza Narodenie Pána ako jediný obsah Bohozjavenia. Takisto opisujú dnešný sviatok aj Efrém Sýrsky a do roku 386, aj Ján Zlatoústy. Keď sa už koncom 4. storočia rímsky sviatok Narodenia Pána, slávený 25. decembra, rozšíril z Antiochie na celý východ, došlo k rozdeleniu motívov pôvodnej oslavy. Oslava Narodenia Pána a príchodu Troch mudrcov sa začala sláviť 25. decembra, kým Oslava Ježišovho krstu ostala 6. januára. Často spomínaná hypotéza vidí pôvod dnešného sviatku Bohozjavenia v transformácii pohanského sviatku z Alexandrie, ktorý sa slávil v noci z 5. na 6. januára. Tento pohanský sviatok si pripomínal stelesnenie termínu času a večnosti, božstva Aiona, z panny Kore. Takisto pohanský sviatok Dionýzovho zázraku zo 6. januára, pri ktorom sa voda premenila na víno, viedol v kresťanstve k spomienke na Zázrak v Káne Galilejskej a Pánovho krstu, najmä v oblasti Cypru. Posvätenie vody v predvečer sviatku počas vigílie tvorí vo východných cirkvách pevnú súčasť liturgie Bohozjavenia. Svoj pôvod má v oslave Ježišovho krstu.

Tropár, 1. hlas: Pri tvojom krste v Jordáne * zjavila sa, Pane, poklony hodná Trojica. * Otcov hlas ti vydal svedectvo. * Nazval ťa svojím milovaným Synom. * Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. * Svojím zjavením si osvietil celý svet. * Kriste Bože, sláva tebe.
Kondák, 4. hlas: Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, * a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, * preto ťa vrúcne oslavujeme. * Zostúpil si k nám a ukázal sa, svetlo neprístupné.
Prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v Jordáne dovolil Jánovi, aby ho pokrstil: