Menu

A A A  | ☾ 

06. JÚL

6. JÚL

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký

Meno dnešného svätca má neznámy pôvod a význam. Dnešný vyznávač a pustovník na vrchu svätého Antona v Tebais bol Egypťanom. Na vrchu, na ktorom pred ním žil svätý Anton Veľký žil 60 rokov. Pripisujú sa mu početné zázraky. Vďaka svojim modlitbám údajne vzkriesil mŕtveho chlapca. Ako pustovníka si ho ľudia veľmi vážili. Prepodobný otec Sisoés zomrel okolo roku 429 v Egypte. Vraj sa po smrti z jeho pustovne začala šíriť príjemná vôňa. Po smrti ho začali nazývať „Veľký“. Na ikonách sa Sisoés zvykne znázorňovať so sekerou a kmeňmi stromov, ako premieňa púšť na úrodnú pôdu.