Menu

A A A  | ☾ 

06. MÁJ

6. MÁJ

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „osočovateľ“.Jób je hlavnou postavou rovnomennej knihy Starého zákona.Aj napriek poeticko-vzdelávaciemu charakteru knihy, ktorý je podobný s Ježišovými podobenstvami, je historicita Jóba pravdepodobná. Jóba, bez zreteľa na rovnomennú knihu, chváli Ezechiel (14,14-20) ako muža spravodlivévo a ako vzor trpezlivosti (Tob 2,12-15; Jak 5,11). Jób nebol Izraelitom. Žil okolo roku 2000 až 1500 pred Kristom. Krajina pôvodu Us (Jób 1,1; Nár 4,21), zaradenie medzi synov Východu (Jób 1,3) a vykreslené sociologické pomery, ukazujú na priestor juhovýchodne od Mŕtveho mora v čase patriarchov. Jóbova bezúhonnosť a to, že sa osvedčil pri pohromách boli v Izraeli zrejme známe a aj oceňované. Jeho tradícia sa musela v Izraeli zakoreniť už veľmi skoro, pretože v neskorších dobách bolo ťažko mysliteľné, aby Židia uznali vzorné správanie nejakého pohana.

Tropár, 1. hlas: Keď videl nepriateľ všetkých spravodlivých Jóbove duchovné bohatstvo, * rozhodol sa, že mu ho odcudzí. * Rozbil síce jeho telesnú schránku, * ale duchovný poklad mu vziať nemohol. * Presvedčil sa, že duša spravodlivého bola dobre opevnená. * Ale mňa okradol a rúcha nevinnosti zbavil. * Pane, prispej mi na pomoc, skôr než bude koniec. * Zbav ma úkladov pekla, Spasiteľu, a spas ma.
Kondák, 8. hlas: Bol si čestný, spravodlivý, bohabojný * a svätý priateľ Boží, Jób. * Celý svet ťa obdivuje * pre tvoju statočnú trpezlivosť.