Menu

A A A  | ☾ 

06. NOVEMBER

6. NOVEMBER

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

Jeho meno má grécko-latinský pôvod a znamená „malý“. Biskup hlavného centra východorímskej ríše sa narodil v Solúne. Konštantínopolský biskup Alexander ho vysvätil na kňaza. Po biskupovej smrti sa Pavol v roku 337 stal jeho nástupcom, zatiaľ čo ariánsky kandidát neuspel. O dva roky neskôr ho však poslali do mezopotámskeho mesta Sinagra do vyhnanstva a nahradili ho ctižiadostivým ariánom Euzébiom z Nikomédie. Po Euzébiovej smrti, koncom roka 341, povolali pravoverní Pavla naspäť, kým ariáni zvolili Makedónia. Výsledkom toho bola pouličná krvavá bitka, v ktorej ľud zavraždil vojenského magistra Hermogena, ktorý dal Pavla odstrániť.  Nakoniec cisár Konštancius II. poslal Pavla do vyhnanstva a dosadil Makedonia.  Vďaka  podpore cisára Konstanca I. sa Pavol v roku 346 mohol vrátiť na svoj biskupský stolec. Po cisárovej smrti ho po piatich rokoch biskupskej služby znova odvliekli do exilu, kde dožil. Údajne ho tu uškrtili ariáni. Zomrel v maloázijskom meste Kukusus v roku 351. Za cisára Teodózia preniesli jeho pozostatky do chrámu Eirene v Konštantínopole. Na ikonách sa zvykne zobrazovať ako mučeník, ktorý je zahrdúsený vlastným omoforom, časťou liturgického odevu biskupa, ktorá sa podobá na pálium v latinskom obrade.

Tropár, 3. hlas: Božéstvennyja víry ispovídanijem, druháho Pávla ťá cérkov revníteľa vo svjaščénnicich pokazá: svozopijét tí i Ável ko Hóspodu, i Zachárijina króv právednaja. Ótče prepodóbne, Christá Bóha molí, darovátisja nám vélijej mílosti.

Tropár, 3. hlas: Cirkev ťa pre vyznávanie Božskej viery vyzdvihuje medzi kňazmi ako druhého Pavla. Spolu s tebou k Pánovi volá Ábel i Zachariášova spravodlivá krv. Prepodobný otče, pros Krista Boha, aby nám daroval veľké milosrdenstvo.preklad:Dominik Gromoš

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Oblistávyj na zemlí, jáko zvizdá nebosvítlaja, katholíčeskuju prosviščáješi cérkov nýňi, o néjže i stradáľčestvoval jesí, dúšu tvojú, Pávle, predložív: i jákože Zachárijina i Áveleva, jásno vopijét tvojá króv ko Hóspodu.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Zažiaril si na zemi ako hviezda, ktorá svieti na nebesiach. Teraz , Pavol, osvecuješ katolícku cirkev, pre ktorú si aj trpel predložiac vlastnú dušu. A tak ako krv Zachariáša a Ábela aj tvoja krv volá k Pánovi.preklad:Dominik Gromoš