Menu

A A A  | ☾ 

07. JANUÁR

7. JANUÁR

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi


Deň po sviatku Bohozjavenia naplneného oslavou Pánovho krstu si Gréckokatolícka cirkev pripomína sviatok Zhromaždenia k Jánovi Krstiteľovi. Vďaka stati z Matúšovho evanjelia, že medzi ľuďmi nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ, sa dnešný svätec stal prvým nadnárodne uctievaným svätcom kresťanskej Cirkvi ako na východe, tak aj na západe. Historicky najstaršie dni oslavy Ježišovho krstiteľa sa pohybovali okolo včerajšieho sviatku Bohozjavenia. O prvom dosvedčenom sviatku Jána Krstiteľa, ktorý sa slávil 5. januára, podáva správu egyptský papyrus zo 4. storočia. Nestoriáni ho slávili v prvý piatok po Bohozjavení a Arméni v prvý deň po ôsmich dňoch po sviatku Bohozjavenia. Galský kalendár Perpetua z Túrs dáva Jánov sviatok medzi sviatky Zjavenia Pána a Katedry sv. Petra. V polovici 5. storočia v Sýrii si Jána Krstiteľa pripomínali v predvianočnú nedeľu. Dnešný sviatok Zhromadženia k Jánovi Krstiteľovi, pochádza tiež z tejto starokresťanskej tradície a radí sa k najstarším sviatkom oslavy Pánovho predchodcu, Jána.

Tropár, 2. hlas: Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. * Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. * Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, * lebo si pokrstil predpovedaného. * Ochotne si trpel za pravdu. * V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, * ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu * a nám dal veľkú milosť.
alebo tento, 2. hlas: Prorok, predchodca a obyvateľ púšte, * počul si hlas nebeského Otca * pri krste jeho Syna, nášho Pána. * Vtedy si uzrel aj Svätého Ducha. * Všetkým si hlásal krst pokánia. * Aj nám vypros odpustenie hriechov, * aby sme na tvoj príhovor dostali od Krista veľa milostí.
Kondák, 6. hlas: Jordán sa veľmi naľakal, Kriste, * keď ťa uzrel v ľudskom tele. * Od strachu sa vrátil späť. * Ján tiež sa bál plniť službu proroka. * Aj anjelské mocnosti žasli, * keď ťa videli, ako sa dávaš krstiť v prúdoch rieky. * Zato všetci, čo v temnotách prebývali, * dar svetla obsiahli. * Velebili ťa, že si prišiel a všetkých osvietil.

Pridaj komentár