Menu

A A A  | ☾ 

07. MÁJ

7. MÁJ

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na  nebi o deviatej hodine dňa vo svätom meste Jeruzaleme.
Svätý mučeník Akakios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na  nebi o deviatej hodine dňa vo svätom meste Jeruzaleme

Na sviatok Zoslania Svätého Ducha sa 7. mája 351 objavilo na oblohe nad Jeruzalemom v skorých ranných hodinách jasne žiarivé znamenie kríža sfarbené ako dúha. Tiahlo sa od Golgoty po Olivovú horu. Mnoho pohanov a Židov sa po tejto udalosti stalo kresťanmi. Jeruzalemský patriarcha Cyril znamenie kríža chápal ako znamenie z neba pre zachovanie správnej náuky, čo dokazuje aj list, v ktorom vyzval cisára Konštancia, aby sa zriekol chybnej náuky arianizmu.