Menu

A A A  | ☾ 

07. NOVEMBER

7. NOVEMBER

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.
Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Lík múčeničeskij jásen, pólk svitonósen, sošéd k nám razúmno, cérkov dnés prosvitíl jésť čúdnymi zarjámi. Ťímže prázdnujušče čestnúju pámjať ích, prósim ot tebé, Spáse náš: ťích molítvami ot bíd izbávi nás, da pojém tí: Allilúija.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Žiarivý zástup mučeníkov, svetlo nosiaci pluk, nás duchovne navštívil a chrám dnes osvietil lúčmi zázrakov. Preto keď oslavujeme ich ctihodnú pamiatku, prosíme ťa, Spasiteľu náš, pre ich modlitby nás zbav všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Aleluja.preklad:Dominik Gromoš

 

Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh pomohol“. Divotvorca a pustovník z vrchu Galesion sa narodil v roku 968 v Ázii. Spočiatku bol mníchom v jednom kláštore v meste Attaleia, v súčasnosti turecké mesto Antalya. Potom putoval do Palestíny a vstúpil do kláštora svätého Sávu. Tu prijal kňazskú vysviacku od jeruzalemského patriarchu. Po svojom návrate, kvôli zničeniu palestínskych kláštorov arabmi, vystúpil pri Efeze na stĺp. O sedem rokov neskôr sa utiahol do na vrch Galesion, kde žil 41 rokov ako stĺpnik. Cisár Konštantín IX. Monomachos mu adresoval niekoľko listov. Lazár založil tri kláštory s pevnými pravidlami, z ktorých kláštor Presvätej Bohorodičky existoval až do 16. storočia.

Tropár, 8. hlas: Bďínnymi molítvami, tečéňmi sléznymi stólp omočíl jesí, i iz hlubiný vozdycháňmi, vo stó trudóv uplodonosíl jesí, i býl jesí pástyr, vsím podajá proščénije, prepodóbne ótče náš Lázare: molísja Christú Bóhu, spastísja dušám nášym.

Tropár, 8. hlas: Svojimi modlitbami pri bdeniach i potokmi sĺz si zvlhčoval svoj stĺp. Náreky z hĺbky tvojej duše prinášali väčší úžitok než stovky námah. Bol si pastierom, ktorý všetkým prinášal odpustenie, náš prepodobný otec Lazár, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.preklad:Dominik Gromoš

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Jáko svitíľnika prevelíkaho, cérkov Christóva slávit ťá s vesélijem psalómski: ťímže ne prestáj moľásja Christú, dáti vsím prehrišénij proščénije.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Kristova Cirkev ťa s radosťou oslavuje žalmami ako preveľký svietnik. Preto sa neprestaň modliť ku Kristovi, aby nám všetkým daroval odpustenie.preklad:Dominik Gromoš