Menu

A A A  | ☾ 

07. OKTÓBER

7. OKTÓBER

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Meno Sergej má latinský pôvod a znamená „sluha“ a meno Bakchus má grécky pôvod a znamená „kričať“. Sergej a Bakchus boli podľa legendami opradenej správy v službách cisára Maximiiána. Pracovali vo vojenskej škole a vynikali odvahou. Oboch povýšili na notárov cisárskeho dvora. Počiatočná priazeň sa zakrátko premenila na nenávisť, keď sa cisár dozvedel, že sú kresťanmi. Nasledovalo mučenie, ktorému Bakchus podľahol. Sergeja sťali. Stalo sa tak v roku 290 v sýrskom meste Rasaph. V roku 431 vybudoval miestny biskup chrám zasvätený dnešným svätcom. Cisár Justinián premenoval mesto na Sergiopolis a zasvätil im chrámy v Konštantínopole a v Acre. V Ríme sa nachádzajú tri chrámy Sergeja a Bakcha. V jednom z nich sú aj relikvie, dovezené zo Sýrie počas križiackych výprav. Časť z nich sa v roku 1354 za cisára Karola IV. dostala do Prahy. Relikvie Sergeja a Bakchusa možno nájsť aj vo Francúzsku v Paríži, Chartres a Angers.

Tropár, 5. hlas: Ozdoba Kristových mučeníkov * a oči Kristovej Cirkvi, * osvieťte oči našich duší, * mnohotrpiaci Sergej a slávny Bakchus. * Svätí, proste Boha, aby sme vašimi modlitbami * unikli z temnoty hriechu * a stali sa spoločníkmi nehasnúceho svetla.
Kondák, 2. hlas: Múdrosťou ste sa proti nepriateľom ozbrojili, * každú ich lesť ste prekazili * a zhora víťazstvo prijali, všechválni mučeníci, * jednohlasne ste spievali: * Aké je dobré a krásne byť s Bohom.