Menu

A A A  | ☾ 

07. SEPTEMBER

7. SEPTEMBER

Obdobie pred sviatkom Narodenia presvätej Bohorodičky.
Svätý mučeník Sózont.
(Svätí košickí mučeníci).

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Obdobie pred sviatkom Narodenia presvätej Bohorodičky

Tropár, 4. hlas: Z pokolenia Jesseho a z rodu Dávidovho * chystá sa nám narodiť dievčatko Mária. * Zaplesal celý svet, že bude obnovený. * Nebesá i zem spolu jasajú. * Oslavujte ju, všetky národy zeme. * Joachim je šťastný, Anna radostne plesá: * „Ja, neplodná, porodím Božiu Matku * a obnoviteľku nášho života.“
Kondák, 3. hlas: Z Božieho rozhodnutia * neplodná matka porodí dnes panenskú Bohorodičku * ako nádherný palác pre nebeského ženícha. * Už je prichystaný prekrásny trón Slova. * Preto ju aj proroci nazvali božskou bránou * a Matkou večného života.

Svätý mučeník Sózont

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „záchranca“. Sózont je mučeník z Nikomédie. Podľa gréckych mineí ho hodili do ohňa, z ktorého však bez zranenia vystúpil. Nato vraj v pokoji zomrel . Rímske marytológium spomína v dnešný deň mučeníka Sózonta, ktorého upálili nie v Nikomédii, ale v cilícijskom Pompejopolise. Jeho prívlastok pastier nás informuje o jeho povolaní. Zomrel ako mučeník, pretože vraj rozbil striebornú modlu a kusy z nej rozdal chudobným. Podrobne o dnešnom svätcovi informuje kartuziánsky hagiograf a cirkevný historik Surius. V oboch prípadoch zrejme ide o toho istého svätca.