Menu

A A A  | ☾ 

08. APRÍL

8. APRÍL

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Títo apoštoli patrili ku skupine sedemdesiatich Ježišových učeníkov. Apoštol Herodion bol príbuzným svätého Pavla a jeho a Petrovým spoločníkom na cestách. Peter a Pavol ho ustanovili za biskupa v Patare, kde sa ho pohania a Židia pokúsili ukameňovať resp. prebodnúť nožom. V čase keď Petra ukrižovali, Herodióna sťali. Apoštola Agaba spomínajú Skutky apoštolov ako proroka z Júdska, ktorý predpovedal Pavlovo uväznenie. Podľa tradície pôsobil vo viacerých krajinách. Rúfus sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom. Podľa Markovho evanjelia bol synom Šimona z Cyrény a biskupom v Tébach. O Asynkritovi sa tiež píše v Liste Rimanom (Rim 16,14). Bol biskupom v Hyrkanii v Malej Ázii. Aj svätých Flegonta a Hermésa spomína List Rimanom. Flegont bol biskupom v meste Marathon v Trácii a svätý Hermes bol biskupom v Dalmácii.

Pridaj komentár