Menu

A A A  | ☾ 

08. JANUÁR

8. JANUÁR

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita.
Naša prepodobná matka Dominika.
Prepodobný Emilián Vyznávač.

VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Prepodobnému Jurajovi Chezebitovi, 4. hlas: Podoben: Jáko dobľa: Útoky myšlienok neotriasli, blažený, * akropolou tvojej duše. * Veď ty si postavil svoj pôst ako hradbu, * preto si samého seba zachoval * pred krutým útočníkom bez zranenia * a celkom bez ujmy. * Zastal si pred Vládcom všetkého ** víťazne ovenčený.preklad:o.Marcel Gajdoš
Tavilo ťa ležanie na zemi, * roztápali ťa slzy * a stravovali ťa celonočné státia, * preto si bol preveľkým obrazom mníchov, * spoločným pravidlom a vencom pochvaly. * Veď vďaka zdržanlivosti, múdry, * nadobudol si každý druh čností ** a stal si sa dedičom horného kráľovstva.preklad:o.Marcel Gajdoš
Ani dĺžka cesty, ani surovosť miest * nedokázali, prepodobný, oslabiť * horlivosť tvojho putovania k Bohu. * Keď si bol tam a radoval si sa na miestach, * po ktorých kráčali nohy nášho Boha, * vôbec na nič si nedbal, * kým si sa zdržanlivosťou a bolesťami nedostal ** do nebeského Siona.preklad:o.Marcel Gajdoš

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „roľník“. Juraj Chozebita sa narodil na Cypre. Po smrti svojich rodičov nasledoval svojho brata Herakleida do Kalamonskej laury pri Jordáne. Pretože bol príliš mladý, poslali ho do kláštora Chozeba pri Jeruzaleme. Vynikal prísnym asketickým životom. Neskôr sa do Kalamonskej laury vrátil naspäť. Keď v roku 614 dobyli Jeruzalem Peržania, Juraj sa dočasne dostal do zajatia. Životopis dnešného svätca, ktorý napísal jeho žiak Anton, je cenným zdrojom informácií o palestínskom mníšstve. Prepodobný Juraj Chozebita zomrel v pokročilom veku okolo roku 625.

Naša prepodobná matka Dominika

Jej meno má latinský pôvod a znamená „pánova“. Prepodobná Dominika sa narodila okolo roku 395 v okolí Kartága v Afrike. Žila v čase vlády cisára Teodózia I. Veľkého. V Konštantínopole ju pokrstil patriarcha Nektárius. S ďalšími štyrmi pannami v metropole Byzancie viedla bohabojný a nábožný život. Dostala dar proroctva. Prepodobná matka Dominika zomrela okolo roku 470 v Konštantínopole.

Prepodobný Emilián Vyznavač

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „horlivý“. Emilián bol po roku 788 biskupom v cyperskom meste Kyzikos. V rámci obrazoboreckých sporov ho cisár Lev V. Arménsky v roku 815 poslal do exilu a neskôr aj umučil.