Menu

A A A  | ☾ 

08. JÚL

8. JÚL

Svätý veľkomučeník Prokop.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý veľkomučeník Prokop

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“. Prvý mučeník prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána veľkomučeník Prokop, pochádzal podľa Euzébia z Jeruzalema. V palestínskom meste Skytopolis pôsobil ako lektor a exorcista. Prokop sa vyznačoval prísnou askézou. Pred Cézarejským miestodržiteľom odmietol priniesť pohanskú obetu, za čo ho začiatkom 4. storočia popravili sťatím. Chrámy v Cézarei a Skytopolise svedčia o skorej úcte k nemu. Tie sa stali inšpiráciou k bohatým legendám. Prokop v nich vystupuje ako rímsky bojovník, ktorý zomiera po krutom mučení v Cézarei.