Menu

A A A  | ☾ 

08. JÚN

8. JÚN

Prenesenie ostatkov sv. veľkomučeníka Teodora Tiróna.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

Najstarším svedectvom o mučeníctve a kulte dnešného svätca je oslavná reč Gregora Nysského z konca štvrtého storočia. Už sám Greogor vedel o Teodorovi málo. Vo svojom spise neuvádza ani miesto jeho narodenia. Opisuje ho ako krajinu vychádzajúceho slnka, teda vo vtedajšom ponímaní Malú Áziu. Autorom ďalšieho diela, zbierky Teodorových zázrakov, ktoré vzniklo približne o sto rokov neskôr, je kňaz Chrysippos z Jeruzalema. Teodor bol jednoduchým vojakom vo vojsku cisára Maximiána. Keď vypuklo prenasledovanie kresťanov (303) vypočúvali ho. Po tom, ako vypálil pohanský chrám matky božstiev v meste Amaseia, ho kruto mučili a nakoniec v roku 306 upálili. K preneseniu relikvií Teodora Tiróna do mesta Euchaita došlo v roku 319. Mesto sa v priebehu storočí stalo hlavným centrom jeho kultu. Odtiaľ sa jeho kult v piatom storočí rozšíril do celého starokresťanského sveta. Známymi centrami úcty k Teodorovi Tirónovi sú mestá Istanbul, Atény, Benátky a Rím.