Menu

A A A  | ☾ 

08. MAREC

8. MAREC

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „chránený Bohom“. Nikomédijský metropolita Teofylakt sa narodil na Východe na neznámom mieste. Okolo roku 780 prišiel do Konštantínopolu, kde istú dobu bol sekretárom v cisárskom paláci. Hlavným sekretárom vtedy bol Taras, ktorého neskôr zvolili za konštantínopolského patriarchu. Po asi piatich rokoch zanechal Teofylakt prácu sekretára, prijal mníšsky habit a vstúpil do kláštora Hagios Mamas. Okolo roku 806 sa Teofylakt stal metropolitom Nikomédie, dnešné turecké mesto Ízmit. Ako arcibiskup rozvíjal bohatú charitatívnu činnosť pre najchudobnejších. Počas takzvanej druhej vlny obrazoborectva, ktorá vypukla za cisára Leva V., sa Teofylakt postavil na stranu konštantínopolského patriarchu Nikefora I. a Teodora Studitu. Stalo sa tak v decembri 814, keď cisár pozval všetkých biskupov a igumenov do svojho paláca v Konštantínopole. Začiatkom roka 815 poslal cisár Teofylakta za trest do exilu na ostrov Strobilos. Po necelých 30 rokoch tam okolo roku 840 zomrel. Teodor Studita ho vo svojich listoch opisuje ako mučeníka a vyznávača. Za čias konštantínopolského patriarchu Metoda (843-847) ho v prvej polovici deviateho storočia vyhlásili za svätého.

Pridaj komentár