Menu

A A A  | ☾ 

08. NOVEMBER

8. NOVEMBER

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam


Tropár, 4. hlas: Nebésnych vójinstv archistratízi, mólim vás prísno mý nedostójniji: da vášimi molítvami ohradité nás króvom kríl neveščéstvennyja vášeja slávy, sochraňájušče ný pripádajuščyja priľížno i vopijúščyja: ot bíd izbávite ný, jáko činonačáľnicy výšnich síl.

Tropár, 4. hlas: Vojvodcovia nebeských vojsk, ustavične vás prosíme, my nehodní. Pomáhajte nám svojimi modlitbami. Chráňte nás záštitou svojej slávy. My vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: „Vysloboďte nás z bied, kniežatá nebeských mocností.CSsRVečierne

Kondak, 2. hlas: Archistratízi Bóžiji, služítelije Božéstvennyja slávy, ánhelov načáľnicy i čelovíkov nastávnicy, poléznoje nám prosíte i véliju mílosť, jáko bezplótnych archistratízi.

Kondak, 2. hlas: Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, lebo vy ste vodcovia duchovných Síl.CSsRUtierne