Menu

A A A  | ☾ 

09. AUGUST

9. AUGUST

Svätý apoštol Matej.
Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), panna a mučenica.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Matej


Meno dnešného svätca má hebrejský pôvod a znamená „Boží dar“. Prvá kapitola Skutkov apoštolov podáva správu o doplnení dvanástich. Namiesto Judáša Iškariotského bol zvolený za náhradného apoštola Matej. O jeho ďalšej činnosti a živote neexistujú žiadne ďalšie novozákonné a historické správy. Podľa Euzébia z Cézarei Matej patril do skupiny 70 učeníkov. Podľa apokryfného spisu Skutky Andreja ho vraj apoštol Andrej zázračne zachránil z rúk ľudožrútov. Navzájom sa od seba líšiace správy o Matejovej mučeníckej smrti vznikli pravdepodobne adaptáciou správ o smrti Jakuba, Pánovho brata a sťatí apoštola Pavla. Na príkaz cisárovnej Heleny biskup Agriculus preniesol Matejove pozostatky do nemeckého Trieru. Písomné svedectvá o tomto prenesení však pochádzajú až z 9. storočia. Úcta k nemu sa v tomto meste rozšírila po znovuobjavenií stratených relikvií a ich prenesení do kláštora v roku 1127, ktorý odvtedy nosí apoštolovo meno. Okrem tohto mesta Matejove relikvie uchovávajú v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore a v Bazilike San Giustina v talianskom meste Padova.

Tropár, 3. hlas: Svätý apoštol Matej, * pros milostivého Boha, * aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 4. hlas: Apoštol a divotvorca Matej, * tvoje zvestovanie evanjelia preniklo do celého sveta * ako žiariace slnko * a svojou milosťou osvecuje Cirkev z pohanov.