Menu

A A A  | ☾ 

09. DECEMBER

9. DECEMBER

Náš prepodobný otec Patapios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Patapios

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína prepodobného otca Patapia. Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam. Patapios je pustovníkom z Konštantínopolu, či, podľa iných zdrojov, z egyptských Téb. Mal sa dožiť vysokého veku. Patapios vynikal úprimnou pokorou, ktorú ukazoval skôr skutkami ako slovami. Pripisuje sa mu uzdravenie ochrnutého, duševne chorého a ďalších nemocných. Patapiov životopis pochádza zo spisu od Simeona Metephrasta. Uctievanie dnešného svätca aj na západe dokazuje Rímske martyrológium.

TROPÁR A KONDÁK