Menu

A A A  | ☾ 

09. FEBRUÁR

9. FEBRUÁR

V tento deň sa zakončuje (odovzdáva) sviatok Stretnutia (ak predpis nehovorí inak).
Svätý mučeník Nikefor.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Nikefor

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ víťazstva“. Dnešný svätec pochádzal zo sýrskej Antiochie. Žil okolo roku 250. Životopisná legenda ho dáva do súvisu s kňazom Saprikiom. Ich počiatočné priateľstvo sa premenilo na neznášanlivosť. Nikefor sa dostal so Saprikiom do sporu. Nikefor túžil po zmierení, ale to sa neuskutočnilo, ani keď Saprikiovi hrozila smrť. Keď mal byť Saprikius v čase prenasledovania kresťanov za cisára Valeriána popravený, jeho miesto prebral Nikefor a zomrel ako mučeník. Stalo sa tak v roku 258. Jeho mučenícka smrť ukázala vzájomnú prepojenosť lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Na ikonách sa zvykne zobrazovať celý príbeh legendy.

TROPÁR A KONDÁK

 

Pridaj komentár