Menu

A A A  | ☾ 

09. MÁJ

9. MÁJ

Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho otca, svätého Mikuláša Divotvorcu, z Myry do mesta Bari.
Svätý prorok Izaiáš.
Svätý mučeník Christofor.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho otca, svätého Mikuláša Divotvorcu, z Myry do mesta Bari
Tropár, 4. hlas: N
astal deň slávnosti, mesto Bari sa raduje * a s ním celý svet plesá piesňami a duchovnými spevmi. * Dnešný sviatok je veľkou slávnosťou, * lebo sa prenášajú čestné a drahocenné pozostatky otca Mikuláša. * Ako nezapadajúce slnko všetko osvetľuje * svojimi žiarivými lúčmi, * tak zaháňa tmu pokušenia a útrap od tých, ktorí k nemu volajú: * „Ochraňuj nás ako náš zástanca, svätý Mikuláš.“
Kondák, 3. hlas: Tvoje pozostatky, svätý Mikuláš, * zažiarili ako hviezda od východu na západ, * more sa posvätilo tvojím putovaním * a mesto Bari skrze teba milosť prijalo. * Pre nás si sa ukázal ako vynikajúci, predivný a milostivý divotvorca.

Svätý prorok Izaiáš

Svätý mučeník Christofor

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nosič Krista“. Dnešný svätec je mučeníkom. No konkrétnejšie údaje miesta a času jeho umučenia sa nám nedochovali. Najstarším svedectom o úcte k svätému Christoforovi je nápis nad schránkou s relikviami v chráme bitýnijskom Chalcedóne. Vysviacka tohto chrámu svätého Christofora bola 22. septembra 452. Pôvodná životopisná legenda o svätom Christoforovi rozpráva o ľudožrútovi s hlavou psa Reprobovi, ktorý pri krste prijal meno Christofor a naučil sa ľudskú reč. Po mnohých utrpeniach zomrel mučeníckou smrťou. Pôvod jednotlivých motívov nebol objasnený. Súvislosť s mimokresťanskými motívmi, ako pohanské božstvo Anubis s hlavou psa, nespochybňujú historicitu Christoforovho mučeníctva. Rozšírenie úcty k nemu putovalo po byzantských kultúrnych cestách najmä do Raveny, južného Talianska a Sicílie, od 7. storočia aj do Španielska. Spoločne s rozširovaním kultu vznikali snahy o poľudštenie legendami opradeného svätca. Z Christofora sa stal obor, ktorý chcel slúžiť iba najmocnejšiemu. Najprv slúži u kráľa, potom u diabla a nakoniec u Krista. Na radu pustovníka prenáša pútnikov cez rieku. Keď jedného dňa preniesol Krista, prijal od Ježiša krst. Vznik takto upravenej legendy bol pravdepodobne ovplyvnený významom jeho mena. V tejto podobe sa legenda o svätom Christoforovi rozšírila v severných krajinách. V románskych krajinách bol kult úcty k dnešnému svätcovi zriedkavý.