Menu

A A A  | ☾ 

09. NOVEMBER

9. NOVEMBER

Svätí mučeníci Oneziforos a Porfýrios.
Naša prepodobná matka Matróna.
Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Onezifor a Porfýrius

Ich mená majú grécky pôvod. Onezifor znamená „prospešný“ a Porfýrius „purpurový“. Svätí mučeníci Onezifor a Porfýrius trpeli za Krista v Efeze počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Na následky krutého mučenia zomreli na začiatku 4. storočia.

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Múčenik dvóica postradávše krípko, vrážiju hordýňu na zémľu nizložíste, ozarívšesja blahodátiju nesozdánnyja Tróicy, slávniji, Onisífore i Porfírije, molítesja neprestánno o vsích nás.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Dvojica mučeníkov, čo odvážne trpela, pokorila nepriateľovu pýchu až po zem. Ožiarení milosťou nestvorenej Trojice, slávny Onisifor s Porfýriom, modlite sa neprestajne za nás všetkých.

 

Naša prepodobná matka Matróna

Jej meno má latinský pôvod a znamená „pani“. Matróna pochádzala v mesta Perge v Pamfýlii, v súčasnosti zrúcaniny 15 kilometrov severovýchodne od tureckej Antálie, a narodila sa okolo roku 420. V Konštantínopole viedla ženský kláštor, ktorý sa nachádzal v časti Deuteron. Neskôr tento kláštor pomenovali podľa svätej Matróny. Podľa spisu Teofana Vyznávača Chronographia, odmietla uznať edikt cisára Zenóna Henotikon, ktorý sa kompromisnými formuláciami pokúšal získať monofyzitov späť do Cirkvi. Prepodobná Matróna zomrela 7. novembra okolo roku 520 v Konštantínopole. Legendami opradený životopis, ktorý nevznikol pred 7. storočím, popisuje ako Matróna, oblečená do mužských šiat, vstúpila ako muž menom Babylas do konštantínopolského kláštora predstaveného Bassiana. Aby sa vyhla stretnutiu s manželom, ktorý ju hľadal, legenda ju nechá putovať do Emesy, kde sa podieľa na nájdení hlavy Jána Krstiteľa, do Jeruzalema, na Sinaj, do Beryta a napokon naspäť do Konštantínopolu. Legenda ju napokon opisuje ako predstavenú kláštora, ktorý vybudoval Bassian.

Tropár, 8. hlas: V tebí, máti, izvístno spasésja jéže po óbrazu: priímši bo krést posľídovala jesí Christú, i ďíjušči učíla jesí, preziráti úbo plóť, prechódit bo: priľižáti že o duší, véšči bezsmértňij. Ťímže i so ánhely srádujetsja, prepodóbnaja Matróno, dúch tvój.

Tropár, 8. hlas: Matka, kto teba nasleduje, ten skutočne bude spasený. Svoj kríž si na seba vzala, za Kristom verne si kráčala. Vlastným príkladom si učila aj druhých premáhať telo, lebo je len pominuteľné. Tým väčšiu starosť si venovala nesmrteľnej duši. Teraz, ctihodná matka Matróna, s anjelmi sa raduje tvoja duša.Časoslov

Kondak, 2. hlas: Podoben: Blahodáti priímše: Za ľubóv Hospódňu, prepodóbnaja Matróno, pokója želánije voznenavíďila jesí, poščénijem dúch tvój prosvitívši. no tvojími molítvami i protívnych šatánija razorí: krípko bo zvíri pobidíla jesí.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Blahodáti priímše: Pre lásku k Pánovi, prepodobná Matróna, sprotivila sa ti túžba po odpočinku. Pôstom si osvietila svojho ducha. Svojimi modlitbami odožeň pýchu nepriateľov, veď ty si odvážne porazila všetky zvery.

 

Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos