Menu

A A A  | ☾ 

09. SEPTEMBER

9. SEPTEMBER

Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna.
Svätý mučeník Severián.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

Deň po sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky pamätá Gréckokatolícka cirkev na jej rodičov svätých Joachima a Annu. Mená dnešných svätcov majú hebrejský pôvod. Joachim znamená „Boh ho vzpriami“ a Anna „milá“. Podľa Jakubovho Protoevanjelia bol Joachim manželom svätej Anny a otcom Bohorodičky Márie. Podľa tradícií, ktoré súviseli s rozprávaním o Márii, býval neskôr Joachim s Annou v Jeruzaleme, Ján Damascénsky upresňuje, že pri Ovčej bráne. Pretože boli bezdetní, kňazstvo ho pozbavilo možnosti prinášať v chráme obety. Preto sa utiahol do samoty, no naďalej žil dobročinne a nábožne. Po 20-ročnom manželstve mu anjel zvestoval, že sa mu narodí dieťa a podľa jednej tradície k tomu došlo v Nazarete. Iná tradícia, ktorá pochádza zo starého jeruzalemského chrámu zasväteného Panne Márie tvrdí, že Mária sa narodila a bývala v Jeruzaleme. Avšak krypta a pohrebisko Joachima a Anny vzniklo v tomto chráme v oveľa neskoršej dobe. Vo východnej cirkvi Joachimovo meno opakovane spomína Epifanios Salamis a trvalá tradícia úcty k Joachimovi sa vytvorila v 7. storočí. Podobne aj Annu spomína po prvýkrát Jakubovo Protoevanjelium z 2. storočia. Vraj zomrela v Jeruzaleme a bola pochovaná vo vlastnom dome. V roku 710 preniesli jej pozostatky do Konštantínopolu. Kult svätej Anny siaha na východe do 6. storočia.

Tropár sviatku a svätým, 1. hlas: Joachim i Anna, spravodliví podľa zákona, * obdarovali ste nás Bohom omilosteným dievčatkom. * Preto dnes svätá Cirkev radostne oslavuje vašu pamiatku. * Tým aj Pána Boha velebí, * lebo skrze Dávidov rod daroval nám spásu.
Kondák rodičom, 3. hlas: Plesá Anna zbavená neplodnosti. * V náručí drží prečistú a všetkých vyzýva, aby oslavovali Boha, * ktorý z jej lona obšťastnil ľudstvo nepoškvrnenou Matkou.

Svätý mučeník Severián (na povečerí)

Jeho meno je gréckeho pôvodu a znamená „Boh sa zjavil“. Prepodobný Teofan, s prívlastkom pôstnik z hory Diabenos, mal pohanských rodičov. Vďaka oblečeniu chudobného dieťaťa obsiahol milosť veriť v Krista. Dal sa pokrstiť a tajne opustil rodičov. Vybral sa k starcovi pustovníkovi na hore Diabenos, ktorý tam takto žil už 75 rokov. Mladý Teofan sa naučil čítať Sväté Písmo a pravidlá mníšskeho života. Keď po piatich rokoch starec zomrel, Teofan prežil v samote v jeho jaskyni ďalších 58 rokov. Potom zostúpil z vrchu a úspešne hlásal evanjelium medzi pohanmi. Za cisára Carusa a jeho synov Numeriána a Carina, svätého Teofana pre kresťanskú vieru mučili, no po mnohých útrapách starca prepustili na slobodu. Posledné roky svojho života prežil v horách. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan zomrel okolo roku 300.

Tropár mučeníkovi, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Severián, za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy * od teba, nášho Boha, * lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi * a zničil zlobu diablovu. * Na jeho príhovor spas naše duše.
Kondák mučeníkovi, 1. hlas: Ozbrojil si sa chrabrosťou, bohomúdry, * vydal si sa rozličným mukám, * zapálený láskou k Vládcovi, prebohatý. * Zahanbil si nerozumnosť mučiteľov, Severián, * a prijal si od Boha neporušiteľný veniec víťazstva.