Menu

A A A  | ☾ 

10. DECEMBER

10. DECEMBER

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermogenés znamená „pevného rodu“ a Eugraf znamená „dobrý pisár“, význam mena Ménas ostáva neznámy. Dnešných svätcov spomínajú rôzne martyrológiá ako mučeníkov z Alexandrie. Trpeli za vlády cisára Maximiniána začiatkom 4. storočia. Ménas bol filozofom. Porovnávaním gréckej filozofie a Svätého Písma sa stal kresťanom. Práve vďaka nemu uverili aj jeho spoločníci. Hermogenes bol cisárskym úradníkom z Atén, vznešeného rodu a vzdelaný. Eugraf bol zasa cisárovým pisateľom. Po krutom mučení ich sťali. Cisár Justinián preniesol neskôr Ménasove pozostatky do Konštantínopolu a uložil ich do novopostaveného chrámu svätého Ménasa. Na ikonách sa Ménas zvykne zobrazovať s pásom, v ktorom má vytrhnuté oči a odrezaný jazyk, ako symboly jeho mučenia.

TROPÁR A KONDÁK