Menu

A A A  | ☾ 

10. MÁJ

10. MÁJ

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „načúvajúci“. Šimon Horlivec sa v Novom zákone spomína iba štyri krát a to v zoznamoch apoštolov v Markovom, Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a v Skutkoch apoštolov (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; Sk 1,13). Prívlastok „Kananejský“ u Marka a Matúša je odvodené od aramejského koreňa „kanə‘án“ a znamená to isté, ako z gréčtiny odvodený prívlastok „zelotés“ – „Horlivec“, ktorým je označovaný u Lukáša a v Skutkoch apoštolov. Pred tým ako sa stal Ježišovým učeníkom, Šimon nebol zákonníkom, ani zapáleným ctiteľom Ježiša, ani náboženským nadšencom, ale patril k nacionalistickej židovskej strane Zelótov. Šimon nie je identický so Šimonom – Jonášovým synom (Mt 16,17), ani Šimonom – Ježišovým príbuzným, resp. Šimonom – jeruzalemským biskupom. Posledný krát sa Šimon Horlivec spomína v úvode Skutkov apoštolov, keď po Pánovom nanebovstúpení zotrvával s ostatnými na modlitbách. Ďalej už o ňom chýbajú overené správy . Pravdepodobne pôsobil ako misionár v židovskej diaspóre, no nie v Malej Ázii, lebo Ján a Papias ho nespomínajú. Podľa legendy pôsobil v Babylónii-Perzii. Avšak tento údaj pochádzajúci zo Skutkov Šimona a Júdu sa skôr vzťahuje na Šimona-Petra. V umení sa Šimon Horlivec znázorňuje na kríži alebo so sekerou.

Tropár, 3. hlas: Svätý apoštol Šimon, * pros milostivého Boha, * aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 2. hlas: Všetci dnes uctievame svätého apoštola Šimona, * ktorý s láskou hlásal Kristovu náuku, * obohacoval ňou duše zbožných ľudí. * Teraz stojí pred prestolom Božej slávy, * raduje sa s anjelmi. * Prihovára sa u Boha za spásu našich duší.