Menu

A A A  | ☾ 

10. NOVEMBER

10. NOVEMBER

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

Ich mená majú grécky pôvod; Erast znamená „milovaný“, Olymp je odvodený od vrchu starogréckych božstiev, Olympu, a meno Rodión znamená „pieseň, óda“. Dnešní svätci žili v období prvého storočia. Patrili do skupiny 70 apoštolov. Apoštol Pavol ich spomína závere listu Rimanom (Rim 16, 11.15.24). Erasta Pavol opisuje ako správcu mestskej pokladnice v Korinte. Tam ho Pavol obrátil na kresťanstvo a prijal ho za svojho spoločníka na apoštolských cestách. Hoci Biblia o jeho ďalšej činnosti neinformuje, isto vykonal viaceré misijné cesty. Rímske martyrológium o Erastovi píše, že ho Pavol ustanovil za biskupa vo Filipách, kde po úspešnej misijnej činnosti prijal mučenícku korunu. Podľa gréckych prameňov zasa Erast vykonával úlohu pokladníka Jeruzalemskej cirkvi, neskôr sa stal biskupom v palestínskom meste Paneas a zomrel pokojnou smrťou. Olympas sprevádzal s Rodiónom apoštola Petra do Ríma. Oboch údajne sťali v tom istom čase, ako ukrižovali svätého Petra. Rodióna Pavol opisuje ako pokrvného, teda ako svojho príbuzného. Pavla a Petra sprevádzal na viacerých misijných cestách. Obaja ho zrejme ustanovili za biskupa v Patare. Tam ho vraj kameňovali Židia s pohanmi a vážne ho zranili nožom, avšak Rodión sa zo zranení uzdravil. Napokon zomrel s Olympasom v Ríme spolu s apoštolom Petrom.

Tropár, 3. hlas: Apóstoli svjatíji, molíte mílostivaho Bóha, da prehrišénij ostavlénije podást dušám nášym.

Tropár, 3. hlas: Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, aby našim dušiam odpustil hriechy.Časoslov

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Javísja dnés apóstol čestnóje toržestvó, podajúščeje jávi vsím prehrišénij ostavlénije, soveršájuščym ích pámjať.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Dnes sa zjavuje ctihodný sviatok apoštolov. V ňom prijímajú odpustenie hriechov tí, ktorí oslavujú ich pamiatku.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Božéstvennym svítom úm ozarívše, vitíjskaja pleténija múdri razoríste: i jazýki vsjá ulovívše, apóstoli slávniji, Vladýci privedóste, Tróicu Božéstvennuju sláviti naučájušče.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Božským svetlom ste ožiarili svoj rozum, múdro ste porazili výmysly rečníkov. Všetky národy ste ulovili, slávni apoštoli, a priviedli ste ich k Vládcovi, naučili ste ich oslavovať Božskú Trojicu.