Menu

A A A  | ☾ 

11. JANUÁR

11. JANUÁR

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Dnešný svätec sa narodil v roku 424 v kapadóckom meste Mogariassos. V mladom veku odišiel do Palestíny, aby sa stal mníchom. Najprv žil v kláštore pri Dávidovej veži, potom v kláštoroch Kathisma a Metopa. Napokon sa stal pustovníkom. Nad jaskyňou, v ktorej žil, za krátky čas vznikol po ňom pomenovaný kláštor. Okrem toho vybudoval domovy pre starých, chorých, cudzincov a duševne chorých. V roku 494 ho jeruzalemský patriarcha ustanovil za predstaveného cenobitických kláštorov v oblasti Jeruzalema. Teodóza spájali rovnaké názory so svätým Sávom z Mar Saba. Spoločne spravovali kláštory, obraňovali vieru proti monofyzitom a starali sa o sužovaný ľud. Preto v roku 518 spoločne požiadali listom o pomoc cisára Anastasia I. Prepodobný Teodóz, vodca mníchov spoločného života zomrel 11. januára 529 v kláštore nad jaskyňou, v ktorej žil ako pustovník. Tam po jeho smrti uložili aj jeho telesné pozostatky.

Svätý Teodóz z Antiochie

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. O dnešnom svätcovi okrem gréckych mineí podáva správu vo svojom diele Philotheus, aj známy teológ biskup Teodoret z Kyrrhos (+457) ako aj krátka poznámka v hagiografickom diele Leimon byzantského spisovateľa Jána Moscha (+620). Jednotlivé správy o Teodózovi z Antiochie sa zhodujú v tom, že bol rodeným Antiochijčanom. Spočiatku žil ako pustovník, neskôr ako mních kláštora Skopulos v Cilícii, kde sa stal predstaveným. Keď Izaurčania vojenskými ťaženiami viackrát narušili kláštorné ticho, Teodóz so svojimi mníchmi opustil kláštor Skupulos. Spolu so svojimi mníchmi sa, okrem mnohých modlitieb a pokánia, tiež venoval poľnohospodárstvu a pleteniu košíkov. Po kajúcnom a odriekavom živote pre Krista, zomrel v Antiochii v roku 412.

Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „oživujúci“. Mních a pustovník Vitalius žil na začiatku 7. storočia v meste Alexandria. Bol zrejme mníchom v kláštore Abba Serid v Gaze. V meste pracoval na obrátení prostitútok. Často bol preto vystavený zlému zaobchádzaniu na následky čoho skonal. Zomrel v roku 609 alebo 620.

TROPÁR A KONDÁK

Tropár, 8. hlas: Prepodobný otec Teodóz, * iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. * Vzal si svoj kríž a kráčal za Kristom. * Prísne si krotil svoje telo. * A tak si aj druhých učil. * Lebo telo smrťou pominie. * Ale duša je nesmrteľná. * Teraz sa raduješ s anjelmi.
Kondák, 2. hlas: Odel si svoju dušu pancierom Božej milosti * a kopijou ustavičných modlitieb * rozprášil si pluky pekla. * Preto sa neprestaň za nás prihovárať, * divotvorca, otec Teodóz.

Pridaj komentár