Menu

A A A  | ☾ 

11. MÁJ

11. MÁJ

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
(na Slovensku sa slávi 5. júla).
Založenie Konštantínopola.
Svätý hieromučeník Mókios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup


Blahoslavený Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup, sa narodil 21. apríla 1904 v Hrabskom pri Bardejove. Štúdium teológie absolvoval v Prešove a v roku 1929 bol vysvätený na kňaza. Spočiatku  vykonával službu farára v Prahe, neskôr v rokoch 1936 až 1941 sa stal špirituálom v kňazskom seminári v Prešove, kde získal v roku 1940 doktorát. Potom pracoval ako sekretár biskupa, od roku 1947 ako profesor pastorálnej a morálnej teológie. 11. mája 1947 prijal biskupskú vysviacku. Dôsledkom Prešovského soboru z roku 1950 a následnej likvidácie cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi komunistickou vládou, počas ktorej majetok, cirkevné budovy aj veriaci boli násilne začlenení do pravoslávnej cirkvi – aj biskup Vasiľ osobne pocítil silu štátnej moci. Ocitol sa v domácom väzení, potom ho internovali v kláštore v Báči pri Šamoríne a vo františkánskom kláštore v Hlohovci. V roku 1950 ho zatkli a po ročnom vyšetrovaní ho odsúdili na pätnásť rokov väzenia, dvadsaťtisíc korunový trest, desaťročnú stratu občianskych práv a prepadnutie celého majetku. Do roku 1964 bol vo väzniciach v Bratislave, Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo Valdiciach, v ktorých musel znášať mučenie, okrem iného aj formou bitiek či odopierania jedla. To sa  prejavilo ťažkými psychickými následkami, ktoré neprestali ani po jeho prepustení. Pitva po jeho smrti ukázala, že v tejto dobe mu bol v malých dávkach dlhodobo podávaný jed – arzén. Po prepustení z väzenia v roku 1963 ho umiestnili do Charitného domova v severočeskom Oseku. Počas Pražskej jari v roku 1968 stál biskup Vasiľ Hopko na čele Akačného výboru, ktorému sa podarilo presadiť legalizáciu Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola zjednotená s Rímom. Odmäk „Pražskej jari“ priniesol uznanie Gréckokatolíckej cirkvi, ale jej majetok a chrámy ostali vo vlastníctve Pravoslávnej cirkvi a len v mnohých prípadoch došlo k spoločnému užívaniu. Až po politických zmenách v roku 1989/1990 došlo k plnej rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi a k postupnému vráteniu cirkevných budov a majetku. Od júna 1968 vykonával Vasiľ službu svätiaceho biskupa v Prešove. Na následky väzenia zomrel 23. júla v roku 1976 v Prešove. Blahoslavený Ján Pavol II. ho počas svojej pastoračnej cesty na Slovensko v roku 2003 vyhlásil za blahoslaveného.

Tropár, 5. hlas: Veriaci, vyznávača pravej viery oslávme, * piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. * Nebál sa zloby mocných tohto sveta, * nesklonil hlavu pred svojimi nepriateľmi. * Preto dnes jasajme a spievajme: * Raduj sa, biskup a mučeník Vasiľ, ** žiariace svetlo našej Cirkvi.
Kondák, 6. hlas: Verný nasledovník biskupa a mučeníka Pavla, * muž čistého a jednoduchého srdca, * v celom svojom živote pokorný Boží služobník, * vzor modlitby a ochranca pravej náuky, * naplnený láskou ku Kristovi v Eucharistii, * položil si život za jednotu Cirkvi. * Prihováraj sa, blažený Vasiľ, ** za tých, ktorí sa k tebe s vierou utiekajú.

Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov


 
Založenie Konštantínopola
 

 
Svätý hieromučeník Mókios