Menu

A A A  | ☾ 

11. OKTÓBER

11. OKTÓBER

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.
Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup.
(Svätý Ján XXIII., rímsky pápež).

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Filip

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „milovník koní“. Diakon a podľa 21. kapitoly knihy Skutkov apoštolov „evanjelista“ (Sk 21,8), čiže ohlasovateľ zvesti o spáse, Filip, bol pravdepodobne helenistom. V Jeruzaleme prijal spolu s ďalšími šiestimi mužmi službu pri obsluhovaní (Sk 6,1-6). Po Štefanovej smrti kázal v Samárii, pokrstil Šimona čarodeja, obrátil etiópskeho komorníka z Kandaky a podľa najstaršej tradície ho pokrstil v En Ed-diwre pri Beth Sur. Potom Filip vykonával misiu v mestách od Azotu (Sk 8,40) po cézarejskú Palestínu, kde sa usídlil so svojimi štyrmi dcérami-pannami, ktoré prorokovali (Sk 21,8). Keď bol Hieronym v roku 385 v Cézarei, ukázali mu Filipov dom a izby jeho dcér. Podľa Klementa Alexandrijského bol Filip tým nemenovaným mužom, ktorý od Ježiša žiadal, aby pred tým, ako ho bude nasledovať, mohol pochovať svojho otca. Názor, že sa zdržiaval v Hierapolise a tam zomrel, vznikol zámenou s apoštolom Filipom. Novšie grécke životopisy informujú, že nakoniec bol biskupom v lýdijskom meste Tralles.

Tropár apoštolovi, 3. hlas: Tvoja apoštolská horlivosť udivovala Samáriu. * Slovám lásky a pokoja porozumel i etiópsky komorník. * Vierou dokázal pochopiť Nepochopiteľného, * svojím krstom oslávil Boha. * Pros aj za nás, apoštol Filip, * aby sme žili život milostí a dosiahli Božie milosrdenstvo.
Kondák apoštolovi, 4. hlas: Udivoval svojím apoštolátom medzi pohanmi, * preto ho apoštoli zvolili za svojho spolupracovníka. * Aj dnes uzdravuje svet * a varuje pred nešťastím tých, ktorí sa ním nechali zlákať. * Všetci ho svorne vzývajme: * „Zachráň nás svojimi modlitbami, diakon Filip.“