Menu

A A A  | ☾ 

12. DECEMBER

12. DECEMBER

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

 


 

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „košík“. Biskup cyperského mesta Trimitus, sa narodil vo štvrtom storočí v meste Askia na Cypre. Podľa tradície bol pôvodne pastierom oviec a ženatý. Mal jednu dcéru Eirene. Ešte ako biskup pásaval svoje stádo. Dodatočne podpísal akty koncilu v Sardike. Vo východnej cirkvi sa uctieva ako „Divotvorca“. Stal sa patrónom Korfu, mnohých cechov a spolkov. Ľud ho radí ku svätcom, ktorým sa prejavuje mimoriadna úcta. V roku 691 preniesli jeho pozostatky do Konštantínopolu, v roku 1456 do oblasti Epirus a nakoniec na ostrov Korfu. Štyrikrát do roka sa na ostrove na jeho počesť konajú procesie. Na ikonách sa zvykne zobrazovať s pastierkou čiapkou. Zachované životopisy zo siedmeho storočia sa odvolávajú na stratený veršovaný životopis a ústne podanie.

Tropár, 1. hlas: Na prvom cirkevnom sneme * ukázal si sa obrancom viery a divotvorcom. * Bohom osvietený Spiridon, otec náš, * z hrobu si pozdvihol hlas, * na zlato si hada premenil. * Veď mal si za služobníkov anjelov, * spievali ti modlitby a slúžili ti, ó, svätý. * Sláva tomu, čo ti dal silu, * sláva tomu, čo ťa korunoval, ** sláva tomu, čo skrze teba všetkých uzdravoval.preklad: Dominik Gromoš