Menu

A A A  | ☾ 

13. JÚL

13. JÚL

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi.
Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky.
Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Narodil sa v roku 725 pri meste Askalon. Po smrti svojich rodičov prišiel ako 10-ročný k svojmu ujovi Zachariášovi do mníšskej kolónie Mar Saba. Tiež sa tu stal mníchom a vystriedal mnohé kláštorné povolania. Ako 36-ročný sa utiahol do samoty pri Čiernom mori a venoval sa už len modlitbe a pokániu. Svätý Štefan Svätosávsky zomrel ako 69- ročný, 31. marca 794.

Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.