Menu

A A A  | ☾ 

13. JÚN

13. JÚN

Svätá mučenica Akvilína.
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá mučenica Akvilína

Jej meno má latinský pôvod a znamená „podobná orlici“. Jemná, iba 12 ročná panna a mučenica Akvilína sa narodila kresťanským rodičom vo fenickom meste Byblos v druhej polovici 3. storočia. Zoznamy mučeníkom spomínajú, že jej rodičia boli žiakmi apoštolov. Vďaka dobrej výchove vraj už ako dieťa podnecovala mnohé ženy ku kresťanstvu. Kvôli kresťanskej viere si ju dal predvolať prokonzul Volusianus. Po milom presviedčaní, i vyhrážaní nasledovalo kruté mučenia a napokon smrť mečom. Z jej tela, vraj, namiesto krvi vytrysklo mlieko. Synaxáre uvádzajú ako dátum jej smrti rok 293, kardinál Barónius zasa rok 308. V dnešný deň ju spomína aj Rímske martyrológium. Dnešnú sväticu si obzvlášť ctia v Maronitskej cirkvi, východnej cirkvi zjednotenej s Rímom.

Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie